Kustvägen vinner över fjällvägen

Allt fler som ska till fjällen väljer kustvägen Tönnebro–Söderhamn–Hudiksvall–Ljusdal. ”Fjällvägen” – Tönnebro–Bollnäs–Ljusdal – förlorar trafik. Det vill Projekt Fjällvägen ändra på. Projektet har låtit Ramböll göra en studie, som visar att det behövs omfattande åtgärder för att göra fjällvägen attraktiv, pengar som inte finns.

De åtgärder som är planerade för fjällvägen är bra, men de räcker inte, är Rambölls slutsats av den så kallade stråkanalysen av sträckan.

Åtgärder som föreslås är: mitträcken Tönnebro–Ljusdal, höjd hastighet till 100 kilometer per timma på sträckan Ljusdal–Sveg, större investeringar genom Bollnäs och Ljusdal.

– De kommer att förbättra säkerheten och framkomligheten på vägen men det kommer att bli samma hastighet, säger Vibeke Sjögren, projektledare för Fjällvägen, till Söderhamns-Kuriren i dag.

Eftersom dessa åtgärder skulle höja säkerheten på vägen Tönnebro–Ljusdal men inte korta restiden, blir det fortfarande kustvägen som går segrande ur striden. Det är just den kortare restiden – och bättre säkerheten – som gör att allt fler väljer att fortsätta E 4:an norr om Tönnebro till Hudiksvall och sedan köra riksväg 84 till Ljusdal.

Jörgen Bengtson