Gästrikeöar blir naturreservat

Gästrikland är inte känt för sin skärgård, men den finns. Nu kan 130 öar utanför Korsnäs bli naturreservat, om Länsstyrelsen Gävleborg får som den vill.

Ögruppen ligger nära Gävle och består – föröutom huvudön Orarna – av många små öar, holmar och skär.

”Orarna heter ögruppen som för de flesta Gävlebor är lika okänd som den är artrik, stadsnära och jungfruligt orörd”, rapporterar Sveriges Radio Gävleborg (5/10 2013).

Hälsingekusten har många naturreservat, som Länsstyrelsen skyddar så till den grad att det knappt finns något utrymme för friluftsliv och småskalig näringsutveckling. Nu kommer turen sannolikt till Gävles sydliga lilla arkipelag.

– Totalt handlar det om ett vattenområde om 1 200 hektar som vi vill skydda. I det området ingår 130 öar och skär. De saknar alla bebyggelse och representerar stora biologiska värden, säger Länsstyrelsens ekolog Peter Ståhl till SR Gävleborg.

Fram till 1923 var Orarna i bruk som betesmark. Nitto år senare har frånvaron av betande kor fått markerna att växa igen; vass, lövskog och havtorn har tagit över. Det vill länsstyrelsen ändra på. Med hjälp av EU-finansierade kreatur vill Länsstyrelsen öppna markerna.

– Vi har fått EU-projektpengar som ska satsas på att använda nötkreatur för att i första hand restaurera Orarnas södra strandängar. Kossor är bra på att hålla undan vass, säger han.

Jörgen Bengtson