Hälsingekusten i turistfokus

Innan året är slut, ska Hudiksvall ha ett destinationsbolag, ägt av besöksnäringen. Ett fokusområde är kusten. Bolaget ska under 2014 börja marknadsföra och sälja Hudiksvall med omnejd som turistdestination.

Hälsingekusten, staden och inlandet, är de tre geografiska subdestinationer, som bolaget ska arbeta med. Till detta kommer tematiska destinationer som hälsingegårdar, spelmansstämmor, köpstaden Hudiksvall och annat som besöksnäringen i vid bemärkelse vill marknadsföra och sälja.

På torsdagskvällen presenterade styrelsen för föreningen Destination Glada Hudik tankarna för framtiden. Över 50 personer från alla delar av kommunen kom till medlemsmötet i Kulturhuset Glada Hudik, för att höra mer om planerna.

Föreningen planerar att under 2013 bilda ett destinationsbolag, med Hudiksvalls kommun som möjlig minoritetsägare. Tanken är sedan att bolaget ska ta över turistbyråansvaret i Hudiksvall och bli delägare i ett länstäckande marknads-, försäljnings- och bokningsbolag; andra tänkta delägare är destinationerna Järvsö, Gävle med alla fyra gästrikekommunerna och eventuellt tillkommande destinationer i Hälsingland.

I planerna finns också att det Hudiksvallsbaserade bolaget ska ge ut ett annonsfinansierat magasin för Destination Glada Hudik. Om allt går enligt planerna ska ett första nummer komma redan under 2014.

Tanken med föreningen är att erbjuda medlemmarna – företag, organisationer och enskilda – en försäljnings- och marknadsföringskanal för turistiska produkter som boende, evenemang och aktiviteter. Till detta kommer att bolaget är berett att marknadsföra Glada Hudik som region och mot en avgift hjälpa medlemmarna med marknadsföring och försäljning.

Nästa vecka ska föreningens presidium presentera sina planer för kommunens politiska ledning, kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Sedan tidigare har föreningen fått projektfinansiering till och med 2014 från kommunen och Region Gävleborg.

Föreningen och bolaget ska samla alla som, enligt föreningens stadgar, vill ”utveckla besöksnäringen i Hudiksvalls kommun samt utveckla samarbetet med andra intressenter”. Föreningen välkomnar ett brett spektrum av företag och enskilda; det handlar inte bara om turism-, handels- och andra besöksnäringsföretag, utan också om företag och organisationer i stort samt enskilda personer. Föreningen vänder sig till besöksnäringsföretag i och utanför Hudiksvalls kommun, till exempel längs hela Hälsingekusten.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Destination Glada Hudik: Stort destinationssteg (13 mars 2013), Framgång Jungfrukusten (8 mars 2013), Turismsatsning i Glada Hudik (17 februari 2013), Hälsingekusten på båtmässa (9 februari 2013), Turismsamling i Långvind (3 februari 2013), Turismsamling i Enånger (10 januari 2013), Glada Hudik turistdestination (11 december 2012), Turistbolag för Glada Hudik (16 november 2012) och Hälsingekusten i fokus (2 oktober 2012).

Jörgen Bengtson