Hälsingekusten i fokus

I kväll sa besöksnäringen, Hudiksvalls kommun och andra intressenter ja till att bilda ett destinationsbolag för Hudiksvall, med arbetsnamn Destination Glada Hudik. Bolaget ska bland annat fokusera på Hälsingekusten.

Formella beslut kommer senare, men på ett möte i Kulturhuset Glada Hudik på tisdagskvällen var alla parter överens om att bilda en ekonomisk förening, som ska äga ett aktiebolag, båda med syfte att sälja Hudiksvall som turistdestination. Förebilden är destinationsbolaget för Järvsö.

Utvecklingen av olika destinationer i Hälsingland och länet som helhet ingår i ett omfattande projekt under Region Gävleborg, med Peter Entian som drivande kraft.

I maj utsåg besöksnäringen i Hudiksvall en strategigrupp, med Tommy Näsmark som samlande kraft. Gruppen har under drygt fem månader arbetat med att ta fram ett koncept för att marknadsföra Glada Hudik på en större marknad. Efter tisdagskvällens möte går arbetet vidare med att bland annat forma en interimsstyrelse för en ekonomisk förening, arbetsgrupper som ska ta fram idéer kring att marknadsföra turismen i Hudiksvallsområdet och en arbetsgrupp som ska ta fram olika subdestinationer och temadestinationer för besöksnäringen.

På mötet i Hudiksvall gjorde strategigruppen klart att den ser tre subdestinationer i Hudiksvall: Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten för Hudiksvalls del, Dellenbygden och staden Glada Hudik.

Det är oklart hur resten av landskapet kommer att formera sig, men sannolikt blir flera destinationsbolag än Glada Hudik och Järvsö.

Jörgen Bengtson