Småorter kommer och går

Antalet småorter växer i Sverige – men inte på på Hälsingekusten.

Statistiska centralbyrån (SCB) håller koll på Sveriges småorter, samhällen med 50–199 invånare och en sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen.

Antalet småorter ökar i Sverige, från 2 877 år 2005 till 2 920 år 2010. Mätt i folkmängd ökar småorterna från 279 288 till 281 091 invånare.

Först denna vecka blev statistiken klar för vilka orter som blev småorter 2010. Denna statistik visar också att Sveriges landsbygdsbefolkning minskar med nära 17 000 personer till 1 119 000 invånare.

Orter med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen är tätorter, vare sig dessa är små som Enånger eller stora som Stockholm.

Följande småorter på Hälsingekusten har upphört sedan 2005 (förklaring inom parentes):
• Borka (befolkningen under 50 invånare)
• Malnbaden (blivit tätort)

Följande småorter på Hälsingekusten har tillkommit sedan 2005:
• Fiskeby (var småort 2000 eller tidigare)

Följande småorter på Hälsingekusten växer:
• Hållsta (ökat från 55 till 56 invånare)
• Mellanbyns fritidsområde (ökat från 55 till 79 invånare)
• Norrfjärden (ökat från 64 till 69 invånare)
• Saltvik-Nätvik-Enoksnäs (ökat från 109 till 122 invånare)
• Vintergatans fritidsområde (ökat från 81 till 104 invånare).

En ort som Långvinds fritidsområde växer också, men har ännu inte nått upp till 50 invånare, som är minimum för småort.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 4 oktober 2012