Bålsö kapell äldst

Bålsö kapell är äldst av fiskarkapellen i Norrland. Det visar åldersbestämningen av kapellets stockar.

Kapellet är lika gammalt som det står på väggskriften inne i kapellet: ”Christelige förfäder hafwa uppbyggt detta Capell år 1603”.

Bakom undersökningen står Uppsala stift, Hälsinglands museum, Länsmuseet i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg. Den dendrokronologiska undersökningen av kapellet stockar visar att de är från vinterhalvåret 1603–1604. Borrkärnorna i stockarna togs i somras. Men analysen, som skett i Hamburg, blev klar först nu.

Hittills har man inte hittat något äldre fiskarkapell i Norrland.

Bergö kapell i Rogsta hade länge haft rykte om sig att vara Norrlands äldsta. Men den dendrokronologiska undersökningen som skedde 2011, visade att kapellet var från 1636, vilket Långvind.com skrev om 22 februari 2012, Bergö kapell inte äldst.

Totalt finns cirka 35 kapell längs Norrlandskusten, på fastlandet och öarna. I Hälsingland och Gästrikland finns elva fiskarkapell, varav de flesta i dagens Hudiksvalls kommun.

Jörgen Bengtson