Fjorton havsnära tomter

Hudiksvall får 14 havsnära tomter i Malviken, öster om Malnbaden, ungefär fyra kilometer öster om Hudiksvall. Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen att detaljplanera området för 14 villatomter.

För att tomterna ska bli verklighet, måste kommunfullmäktige säga ja.

Både norra och södra sidan av Hudiksvallsfjärdens inre del är populära boendeområden. Antalet permanentboende växer, vilket fått det tidigare fritidshusdominerade området runt Malnbaden att bli en av kommunens nya tätorter. På södra sidan växer Mellanbyns fritidsområde, som 2005–2010 ökade från 55 till 79 permanentboende.

Den 11 augusti 2011 berättade Långvind.com om nya tätorter på kusten, Hudiksvallskusten växer. Utvecklingen för kustens småorter, som har 50–199 invånare, är också positiv, vilket vi skrev om den 3 oktober 2012, Småorter kommer och går.

Jörgen Bengtson