Hudiksvallskusten växer

Hudiksvallskusten växer med nya tätorter och småorter. Vart femte år studerar Statistiska centralbyrån (SCB) förändringar av folkmängd och orter – och utser nya tätorter och småorter. Nu är resultatet för 2010 års tätorter klart: Malnbaden är ny tätort.

Befolkningen växer längs delar av Hälsingekusten. Den ökar i Hudiksvalls kommun, men minskar i Nordanstig och Söderhamn.

I vår sammanställning har vi utgått från tätorter som ligger längs eller högst tre kilometer från kusten.

En tätort är ett tättbebyggt område med minst 200 bofasta invånare och högst 200 meter mellan husen. Tätorter är ett statistiskt begrepp, som inte tar hänsyn till administrativa eller historiska gränser som städer och socknar.

Att bli tätort betyder inte något för invånarna, mer än möjligen statusen av att ha fått ett officiellt ortnamn. Småorter har nämligen inget officiellt namn.

Så här ser tätortslistan ut för Hälsinglands tre kustkommuner Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamn, från norr till söder:
• Stocka: 382 invånare (+17 jämfört med 2005)
• Strömsbruk: 362 invånare (-56)
• Malnbaden: 213 invånare (ny tätort 2010)
• Hudiksvall: 15 015 invånare (+165)
• Iggesund: 3 362 invånare (-36)
• Njutånger: 885 invånare (+5)
• Enånger: 642 invånare (-10)
• Söderhamn: 11 761 invånare (-295)
• Sandarne: 2 067 invånare (+16)
• Ljusne: 1 917 invånare (-238)
• Vallvik: 258 invånare (-30)

Tätorternas gränser växer eller krymper med befolkningen. I den senaste mätningen har SCB justerat gränserna för sex av kustens tätorter. Hudiksvall växer med 25 hektar och Söderhamn med 8 hektar jämfört med 2005. Strömsbruk, Iggesund, Njutånger och Ljusne har oförändrad totalyta.

Ingen av Hälsingekustens gamla tätorter har fallit under gränsen 200 invånare, vilket däremot skett med flera inlandstätorter under det föregående årtiondet. I Hudiksvall har både Edsta och Fredriksfors slutat vara tätorter. Hålsjö ligger farligt nära gränsen med 214 invånare 2010 (-7 jämfört med 2005).

Utöver tätorter finns också småorter, som är orter med 50–199 invånare och högst 150 meter mellan huset. Sammanställningen för 2010 blir klar först 15 maj 2012. Då kommer vi sannolikt att se nya småorter längs kusten eller åtminstone ökad folkmängd i befintliga småorter. En av dem, Malnbaden, har ju svingat sig upp i tätortsligan.

Hälsingekusten har i dag följande småorter som ligger högst tre kilometer från havet. Från norr till söder är dessa: Norrfjärden, Mellanfjärden, Sågtäkten, Rogsta, Smälsk, Mellanbyns fritidsområde, Söderå-Måste-Björka, Idenor, Saltvik-Nätvik-Enoksnäs, Vintergatans fritidsområde, Skärså, Borka, Borg, Forsbacka, Klapparvik-Malenedal, Sofieholm-Säter, Askesta, Onsäng och Sörljusne.

Hälsingland som helhet har 17 tätorter med över 1 000 invånare: Hudiksvall 15 015 invånare (+165 jämfört med 2005), Bollnäs 12 842 (+387), Söderhamn 11 761 (-295), Ljusdal 6 230 (+130), Edsbyn 3 985 (-83), Iggesund 3 362 (-36), Arbrå 2 215 (-47), Delsbo 2 192 (+3), Alfta 2 155 (-30), Sandarne 2 067 (+16), Ljusne 1 917 (-238), Sörforsa 1 574 (+50), Järvsö 1 407 (+22), Färila 1 293 (-58), Bergsjö 1 266 (+23), Kilafors 1 126(+2) och Gnarp 1 026 (+27).

Jörgen Bengtson