Skärgårdsbro klar

Forsbackabron utanför Söderhamn, som förkortar vägen till skärgården öster om stan, är nu färdig. I går provkörde Söderhamns-Kuriren den nya bron. I slutet av augusti öppnar den för allmänheten.

– Vi ska asfaltera och putsa denna vecka, sedan är det upp till kommunen när den ska öppnas, säger Lars Andersson till Kuriren i dag.

Den nya bron har två filer plus en gång- och cykelväg och tar tung trafik utan begränsning. Bron eliminerar omvägen på fyra kilometer över Vågbro.

Forsbackabron har blivit allt viktigare för Söderhamn i takt med att fritids- och permanentbebyggelsen har ökat på norra sidan av Söderhamnsfjärden.

Brobygget har pågått i drygt tio månader. Allt sedan den gamla träbron revs, har resenärerna tvingats till en omväg över Vågbro.

När kommunfullmäktige sa ja till den nya bron sommaren 2010, skulle bron stå klar senast den 31 maj 2011. Den nya bron är alltså tre månader försenad.

Gamla Forsbackabron hade bara en fil och kunde inte ta tung trafik. Bron var ett provisorium, ett resultat av regementet Ing 1:s ingenjörskonst 1981. Träbron var ett övningsobjekt, som ersatte en tidigare spång över Lötån och våtmarkerna vid Granskär.

I dag är trafiken av en helt annan omfattning än när Forsbackabron stod färdig 1981. När den gamla bron stängdes i slutet av september förra året, passerade i genomsnitt 2 000 fordon per dygn bron. Nu lär trafiken öka.

Jörgen Bengtson