Datering av fiskarkapell

Flera av Hälsingekustens fiskarkapell har en osäker datering. En sådan kyrka är Storjungfruns kapell, Hälsinglands sydligaste fiskarkapell. Nu vill Söderhamns församling råda bot på detta med hjälp av en så kallad dendrokronologisk undersökning.

Storjungfrun hör – liksom flera öar i Hälsinglands södra skärgård – historiskt till Söderhamns stad och församling. Församlingen har ansökt hos länsstyrelsen om en dendrokronologisk undersökning, som ska fastställa hur gammalt Storjungfruns kapell är. En sådan undersökning sker genom att man borrar i virket och tar ut borrkärnor av trä, som man sedan undersöker i mikroskop. Träets årsringar jämförs med statistik om hur klimatet varit under olika år på orten. På detta sätt kan man åldersbestämma trädet och därmed virket till enskilt år.

En del av Hälsingekustens kapell har en väl dokumenterad tillkomst. Det gäller exempelvis Kråkö kapell, som i år firar 275-årsjubileum. Dess tillkomst är noga daterad av kapellets finansiär, tillika Hälsinglands historieskrivare, prosten Olof Johan Broman.

Andra kapell, som Agö kapell, har en känd historia. Agö kapell har stått på sin nuvarande plats sedan 351 år, men sannolikt fanns det ett kapell före dagens i dess närhet. På Drakön finns lämningar av ett medeltida kapell, som man inte vet så mycket om – förutom att en synlig kapellgrund finns där

Jörgen Bengtson