Söderhamn studerar Stockholm

Söderhamns kommun har gjort studiebesök i Stockholms skärgård, för att lära sig mer om skärgårdsutveckling.

– För att inspireras och motiveras till att göra något bra ännu bättre åkte kommunens Plan- och utvecklingsavdelning på studiebesök till Finnhamn i Stockholms norra skärgård, berättar kommunen på sin webbplats www.soderhamn.se.

Bakgrunden till studiebesöket är att Söderhamns kommun, som enda kommun på Hälsingekusten, satsar offensivt på att utveckla skärgård. Öarna Rönnskär, Enskär, Klacksörarna och Storjungfrun har  blivit attraktiva turistmål med vandrarhem och övernattningsstugor.

Mycket är gjort, men ännu återstår en hel del för Skärgådsenheten att förbättra, till exempel tillgängligheten, boendet och logistiken kring tillgångarna, berättade Söderhamnarna, när de besökta Stockholms skärgård.

– I inriktningsmålet ”En attraktiv skärgård och ett levande centrum” finns en rad aktiviteter inplanerade som ska leda till att stärka Söderhamn som skärgårdskommun. I Stockholms skärgård finns mycket att lära och ta intryck av, säger planeringschefen Ingemar Olofsson på webbplatsen.

Österåkers kommun tillhör definitivt Sverige-toppen i ämnet skärgårdsutveckling. Finnhamn, en by på ön Stora Jolpan, är ett populärt besöksmål. Här räknar förvaltaren, Skärgårdsstiftelsen, in 200 000–250 000 besök per år. Skärgårdsstiftelsen, som förvaltar öar och skärgårdsmiljöer i hela Stockholms skärgård, har närmare 100 personer anställda under högsäsongen 1 juni–31 augusti.

Finnhamn har inga fastboende, men enormt mycket sommargäster och besökare, som gör att kravet på sophanteringen är gigantiskt.

– Vi jobbar med kompostering och på att återskapa natur- och kulturlandskapet. Stor hänsyn tas till att främja den biologiska mångfalden och att stimulera jordbruket på Finnhamn och intilliggande öar, säger Lasse Westling, som själv uppfunnit det så kallade ”lassedasset”, med extrem kapacitet att omhänderta avfall, till www.soderhamn.se.

– Utvecklad miljöteknik är också något som vi tittar på, säger Ingemar Olofsson.

Under studiebesöket fick han till stånd ett utbyte med Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsens starke man Lasse Westling kommer till Söderhamn i vår, för att se kommunens anläggningar och ge sin syn på vad det går att förbättra.

– I förlängningen hoppas jag att Finnhamn kan bli en partner till oss i flera sammanhang, säger Ingemar Olofsson.

Finnhamns vandrarhem, byggt 1915, är navet i Skärgårdsstiftelsens verksamhet på Finnhamn. Den omfattar vandrarhem och 30 stugor med 276 bäddar. Trycket är enormt 1 juni–31 augusti, då man tar emot 80 procent av gästerna. Resten av året är lugnt, utom när den privata restaurangen serverar julbord. Företaget Finnhamn Arkipelag satsar hårt på att öka den årliga omsättningen, som i dag uppgår till 14–15 miljoner kronor.

Idéerna är många och framtiden ljus för Finnhamn. I motsats till Söderhamn behöver inte Finnhamn lägga så stora resurser på marknadsföring, konstaterar delegationen från Söderhamn.

– Vi har tillgångarna både på land och till havs, men Söderhamn har inte Stockholm tätt inpå knuten med allt vad det innebär av entreprenörer och kundunderlag. För oss gäller det att optimera utifrån våra förutsättningar och få ihop pusslet med befintliga tillgångar som fiskerestauranger, golfbana, camping, naturreservat, gästbryggor och transporter. Vi har ett jobb att göra, framför allt med att paketera och marknadsföra Söderhamns attraktiva skärgård och levande centrum, säger Ingemar Olofsson.

Jörgen Bengtson