Bränningen med nytt nummer

Söderhamns kust- och skärgårdsförening har kommit med ett nytt nummer av medlemstidningen Bränningen. Föreningen är den enda av sitt slag på Hälsingekusten och är också den enda medlemsorganisationen från Hälsingland i Skärgårdarnas riksförbund.

Bränningen berättar om föreningsintern verksamhet men också om sådant som berör en skärgårdsintresserad allmänhet, som Svartsundsrännan, va-lösningar i skärgården, besök på Storjungfrun, Föreningen Helsingslöjd och fartygshistoria.

Bränningen är på 16 sidor. Den kommer ut med tre nummer per år.

Jörgen Bengtson