Rivning av industrijärnväg

Ytterligare en järnvägssträcka på Hälsingekusten kommer att rivas: spåren från Hudiksvalls järnvägsstation till östra industriområdet.

Trafikverket har kallat kommunen och andra fastighetsägare till samråd om industrispåret. Det är sedan lång tid i praktiken nedlagt. Inger har använt det på några årtionden. Hudiksvalls kommun vill riva upp järnvägen.

”Hudiksvalls kommun vill exploatera hamnområdet till förmån för annan markanvändning och har till Trafikverket framfört att det vill förvärva spårområdet”, skriver Trafikverket i sin inbjudan till samråd.

De som är berörda av samrådet är bland andra Hudiksvalls kommun, Hudiksvallsbostäder, Huddig, Stena Metall, Hiab, Holm Fastighets AB, Trafikverket och privatpersoner. Samrådstiden pågår till 20 december 2013. Om ingen har några användningar, kommer järnvägen att rivas.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev den 7 oktober 2013 om en annan järnvägssträcka på Hälsingekusten som väntar på rivning, Hälsingekusten förlorar järnväg. Trafikverket vill lägga ner sträckan Sandarne–Stugsund utanför Söderhamn. Järnvägen har inte använts sedan 2011. Nu vill Trafikverket dra in underhållet och lägga ner järnvägen.

Jörgen Bengtson