Inget byggnadsminne för bod

Det blir inget byggnadsminne av boden i Bålsö fiskeläge, Hudiksvall. Ägarförhållandena är oklara och mangelboden har skador.

Det är Länsstyrelsen Gävleborgs motiv till att avslå ansökan från Bålsöns samfällighetsförening om byggnadsminnesförklaring av boden. Mangelboden i det gamla fiskeläget norr om Hornslandet är en av ytterst få välbevarade ekonomibyggnader från 1600-talet på Hälsingekusten.

Länsstyrelsen lutar sig mot en utredning, som den låtit Hälsinglands museum göra. Museet slår fast att boden har högt kulturhistoriskt värde, men vill avvakta med byggnadsminnesförklaring.

Mangelboden har en inskription med året 1699, men den kan vara äldre. Den har haft olika funktioner under historiens lopp. Boden har bland annat varit prästkammare och mangelbod, för att i dag vara nätbod.

Bålsö fiskeläge har mycket höga kulturhistoriska värden och är riksintresseområde för kulturmiljö. Boden högt kulturhistoriskt värde, enligt både Länsmuseet och Hälsinglands museum, men den är ännu inte mogen att bli byggnadsminne på grund av skador på byggnaden och oklara ägarförhållanden.

Jörgen Bengtson