Vindkraftverk på Hornslandet?

Ett nytt statligt förslag till riksintresseområden för vindkraft, pekar ut nya områden på Hälsingekusten: södra Hornslandet, två områden öster om Armsjön i Gnarp och ett utvidgat Gretas klackar.

Havsområdet Gretas klackar, öst om Agön, ingick i den gamla planen för riksintresseområden för vindkraft. I det nya förslaget till plan är området betydligt större än tidigare.

Två gamla kustnära områden som tidigare ingick i riksplanen, Steg och Vårdkasberget, är bortplockade.

Bakom förslaget står Energimyndigheten, som med hjälp av bättre vindberäkningar hittat nya områden för vindkraftsutbyggnad.

– Det kan vi aldrig gå med på, säger stadsarkitekt Mats Gradh i gårdagens Hudiksvalls Tidning om förslaget att bygga vindkraftverk på södra Hornslandet.

Energimyndighetens förslag är nu ute på remiss. I slutet av 2013 beslutar verket sannolikt om en ny vindkraftsplan för Sverige.

De riksintressanta områdena är inte bindande för kommunen, men kommunen ska beakta dem i sin planering. Om kommunen väljer bort ett riksintressant område måste den motivera det utförligt.

Hudiksvall har ännu ingen plan för vindkraften, trots att den nuvarande kommunledningen lovade en offensiv satsning på vindkraften i valet. En liten minoritet inom Centerpartiet bromsar vindkraftsutbyggnaden. Nu blir planeringen än mer komplicerad.

Jörgen Bengtson