Fortsatt fokus på kust

Projektet Kustnära mötesplatser (KMP), som samlar Gävleborgs fyra kustkommuner, får en fortsättning, när projektet upphör 1 december 2013.

Det blir fortsatt samverkan ”mellan offentlighet, näringsliv och föreningar för att utveckla kusten som den outnyttjade resurs den är”, säger Pär Granström, KMP:s projektledare med bas i Gävle, i dagens Hudiksvalls Tidning.

KMP har pågått sedan 2009. Det är ett samverkansprojekt mellan de fyra kustkommunerna och representanter för företag och föreningar. Projektets vision är att södra Norrlands kustland ska kännetecknas av attraktiva och tillgängliga kustnära mötesplatser med förutsättningar för tillväxt. Nyckelord är ”attraktivitet” och ”tillgänglighet”.

Projektet vill utveckla besöksnäringen längs kusten och göra den mer tillgänglig från både sjösidan och landsidan. Här finns mycket att göra för att locka fler besökare till öarna och båtfolk från Svealand till södra Norrlandskusten. En tanke som KMP vill förverkliga är en segelled från Öregrund till Kalix, där naturen och goda övernattningsmöjligheter ska locka båtfolk från Stockholms skärgård, som under sommaren inte har övernattningsplatser åt alla.

Jörgen Bengtson