”Gäddfabrik” i Njutånger

Njutånger får en ”gäddfabrik” på 2,4 hektar ängsmark öster om tätorten, den första av sitt slag i Norrland. Bäckvatten leds ut på ängen, som omvandlar den till en våtmark med en halvmeters vattendjup. Den blir en kuvös för gäddyngel, tror Hudiksvalls kommunala fiskevårdare Johan Andreasson.

Under fem veckor har grävmaskinerna arbetat med att ställa i ordning våtmarken. Till våren fyller bäcken det utgrävda området och gör det till våtmark. Tanken är att våtmarken ska bli hem för massor av gäddyngel, som sedan kan simma ut till Gårdsfjärden på norra sidan av Mössön. Uppströms bäcken ligger Mjuggsjön, som har gädda. Gäddbassängen kostar drygt 300 000 kronor att färdigställa.

Gäddan är inte direkt hotad i hav och sjö, men tillväxten är dålig längs kusten.

– På vissa håll ser man ingen föryngring alls, säger Johan Andreasson till Hudiksvalls Tidning (7/11 2013).

Därför hoppas han på ytterligare tiotalet kustnära gäddfabriker. Problemet är pengar och markägartillstånd. Njutångerssatsningen är finansierad av Hav- och vattenmyndigheten (Hav) och EU. Gäddfabriken är ett samverkansprojekt mellan Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund och Hudiksvalls kommun.

Gäddfabriker är prövade i södra Sverige, med varierat resultat. En av de första, i Kalmartrakten, hade 3 000 yngel innan man ställde i ordning våtmarken. Efter ett år var yngeln 100 000. Nu rymmer våtmarken flera 100 000 yngel.

Om gäddyngeln inte är så intresserad av att vandra från Gårdsfjärden till den nya våtmarken, går det att plantera in gäddyngel. Sedan återkommer de könsmogna gäddorna till platsen för att leka.

Om gäddfabriken blir en framgång vet vi först om några år, eftersom det tar några år innan gäddan blir könsmogen.

Jörgen Bengtson