Mindre miljögifter i Östersjön

Miljögifter som kvicksilver minskar i Östersjön. Mindre miljögifter leder till bättre djurliv, med flera havsörnar och sälar. Den positiva utvecklingen beror på nationell lagstiftning mot ett antal miljöfarliga ämnen.

– För många ämnen som vi vet är mycket giftiga så minskar halterna väldigt fint. Det visar att lagstiftningen haft effekt och vi ser resultatet i återhämtningen för utter, havsörn och säl, säger Anders Bignert, professor vid Naturhistoriska riksmuseet, till Sveriges Television ABC (15/11 2013).

Farhågan var att ämnena skulle bli kvar länge i miljön, men återhämtningen går snabbare än man tidigare räknade med.

Enligt webbplatsen www.havet.nu, som drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum, finns det cirka 150 000 kemiska ämnen i omlopp i Östersjön. Ett tusental är identifierade, cirka 800 av är hormonstörande och endast cirka 75 har forskningen riktig koll på. I decennier har forskare tagit prover på sillgrissla, strandskata, fisktärna, strömming, abborre, torsk, tånglake och blåmussla, som i dag utgör facit.

Gifterna varierar i olika delar av Östersjön. Även i svenska vatten är variationerna stora. Kvicksilverhalten är till exempel högst i hela Östersjön utanför Lygna i Norrtälje skärgård. Här finns också andra gifter i hög koncentration, bland annat pcb och bromerade flamskyddsmedel.

Den stora folkmängden i Stockholmsregionen förklarar en hel del av vissa miljögifter.

– Den stora befolkningsmängden har en inverkan. Mycket av kemikalietillskottet kommer kommer från vår konsumtion, säger Anders Bignert i SVT-reportaget.

Han tycker inte att man ska sluta äta fisk från havet. Han påminner om ”att halterna i insjöfisk är många gånger högre” och att ”fisk är nyttig mat”.

– Det är vissa riskgrupper som ska vara försiktiga, det är framför allt foster och spädbarn som måste skyddas, säger Anders Bignert till SVT.

Jörgen Bengtson