Enklare för yrkesfiskare

Yrkesfiskarna är ett hårt och i Hälsingland nästan utplånat släkte. Nu kan de se fram mot ett förenklat regelverk, som framför allt ska underlätta för det småskaliga fisket.

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten (HAV) i uppdrag att förenkla regelverket för yrkesfisket. I dag är det inte anpassat för småskaligt, kustnära fiske.

– Regelverket är rent horribelt, säger yrkesfiskaren, ordföranden i Stockholms läns fiskareförbund och riksdagsledamoten (M) Rune Wikström, Möja, till tidningen Skärgården (14/11 2013) och ger exempel:

– Jag får inte ha torsknät och flundrenät ombord samtidigt som jag har abborrnät och siknät.

Om en fiskare tar med sig siknätet ut och vid fiskeplatsen konstaterar att vädret är för hårt för sikfiske men bra för torskfiske, är resan förgäves och fiskaren får vända hem.

– Det drabbar enbart det småskaliga fisket. Det storskaliga kör bara torsk eller bara sill och strömming. Det är vi som kombinationsfiskar som åker dit på det här. Vi som fiskar minst i kilo räknat drabbas värst, säger Rune Wikström.

Nya krav på vågar drabbar också det småskaliga fisket hårt.

– Våra gamla vågar som väger precis lika rätt, de duger inte, säger han.

Rune Wikströms slutsats är att det är nästintill omöjligt för en yrkesfiskare att ge sig ut på en fisketur ”utan att man trampar på någon paragraf”.

I HAV:s uppdrag ingår dels att förenkla föreskrifter och lagstiftning, dels att göra andra förbättringar som kortare handläggningstider, enklare språk, bättre support samt kontroll och tillsyn med så små hinder som möjligt. Myndighetens arbete ska ske i samverkan med fiskenäringen. Den 31 mars 2014 ska HAV redovisa sina förslag till regeringen.

Jörgen Bengtson