Söderhamn näst bäst

Söderhamn blev tidigare i månaden korad till Sveriges näst bästa friluftskommun. Hedersomnämnandet kommer efter en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.

Utmärkelsen ”Sveriges friluftskommun 2013” baseras på en enkät. Den har 262 av landets 290 kommuner besvarat. Undersökningen har fokuserat på tre områden: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv.

Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera svenskt friluftsliv. Bakom utmärkelsen står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

Högsta poäng i undersökningen, tillika maxpoäng, 31 poäng, fick Örebro, därtill andra året i rad. På hedrande andraplats kom Söderhamn med 30,5 poäng. På tredje plats kom kommunerna Kristianstad, Ludvika, Sundsvall och Örnsköldsvik med 30 poäng varadera. Närmast därefter kom kommunerna Skövde (29,5), Leksand (29), Filipstad (28,5), Kalix (28,5), Piteå (28) och Uppsala (28).

– Örebro och Söderhamn gör ett viktigt arbete med att stärka friluftslivet och därmed folkhälsan och förståelse för naturen. Vår förhoppning är att utmärkelsen Sveriges friluftskommun ska inspirera till ett aktivt och målmedvetet arbete med det lokala friluftslivet i hela landet, säger Maria Ågren, generaldirektör vid Naturvårdsverket.

– Regeringen har inför 2013 lagt fast nationella, konkreta mål för friluftslivet. Och vi har gett ett särskilt uppdrag åt länen att samordna och vägleda kommunerna, som har en nyckelroll i att planera för ett rikt friluftsliv som är tillgängligt för alla. Örebro och Söderhamn är föredömen i sammanhanget, säger miljöminister Lena Ek.

Jörgen Bengtson