Havsförvaltningsrättsprofessur nyhet

En av årets nyheter på det maritima området är en ny juridisk professur i havsförvaltningsrätt, som Göteborgs universitet inrättar.

Professuren handlar om hur vi kan hantera haven och kusterna på ett hållbart sätt, genom att balansera olika intressen. Professuren inrättas på juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Havsförvaltning handlar till större delen om planering och beslutsfattande, som baseras på ett kunskapsutbyte mellan forskare, politiskt förtroendevalda och myndigheter. Målet är att förebygga och hantera konflikter mellan olika intressen, som nyttjar havens och havskusternas resurser. Havsförvaltning är ett av de viktigaste redskapen för en långsiktigt hållbar användning av haven och dess varor och tjänster.

Havsförvaltningsrätt är ett nytt ämnesområde, som både svenska myndigheter och EU-myndigheter prioriterar. Sverige har i dag en blygsam havsforskning med rättsligt innehåll. Nu får Sverige en professur och komplett forskarmiljö med doktorander och postdoktorer. Den blivande professorn kommer att få ett centralt ansvar, för att successivt bygga upp en stark forskningsmiljö, inklusive forskarutbildning och utveckling av internationella nätverk.

Professuren är ett resultat, som så många nya professurer, av donationer. I Göteborg är det Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Carl Bennet AB, som bidrar med pengar.

– Vi är glada och stolta över att kunna etablera en ny och viktig forskningsmiljö. Den blir ett angeläget komplement till den redan etablerade havsforskningen vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Dessutom går den hand i hand med Handelshögskolans satsning på hållbarhet, säger rektor Per Cramér, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Jörgen Bengtson