Morängsviken får va

De små men växande samhällena på Hälsingekusten får i ökad omfattning kommunalt vatten och avlopp (va). Nu står Morängsviken, Harmånger, på tur. Den 23 januari kallar plan- och byggkontoret i Nordanstig till möte i va-frågan.

Morängsviken, som ligger en kilometer norr om Stocka, saknar i dag detaljplan. En sådan plan kräver att va-frågan är planerad.

Nordanstig vill förse området med kommunalt va, åtminstone i en första etapp som omfattar cirka 18 tilltänkta tomter. Det skulle kosta cirka 2,2 miljoner kronor att va-ansluta dessa tomter. När väl detta är gjort kan kommunen tänka sig att en exploatör tar ansvar för vidare va-utbyggnad.

Morängsviken är ett område, som Nordanstigs kommun vill utveckla inom ramen för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Det skulle i sådana fall bli det andra LIS-området i Nordanstig, efter Sörfjärden.

Under vintern-våren börjar arbetet med att ta fram en detaljplan. Sedan ska den ut på samråd och remiss. Därefter väntar politiskt beslut om detaljplan för Morängsviken.

– I bästa fall kan detaljplanen vara godkänd i slutet av det här året, och då kan det kanske vara möjligt att börja gräva för va-nätet nästa år, 2015, till hösten, säger Ola Tollin, fysisk planerare i Nordanstigs kommun, till Hudiksvalls Tidning (16/1 2014).

I LIS-områden är strandskyddet delvis hävt, vilket öppnar för strandnära hus och gör det attraktivt som bostads- och fritidshusområde. Det i dag skogsbeklädda området i Morängsviken, som sluttar ner mot viken och hamnen, kan i framtiden få både småhus och flerfamiljshus.

Bebyggelsen som i dag finns i Morängsviken är äldre villabebyggelse och fritidshus. I Morängsviken finns också Stockas allmänna badstrand och en upprustad småbåtshamn.

Planerna på att anlägga en kustväg – från Stocka via Morängsviken och Lönnångersfjärden till Mellanfjärden – skulle ytterligare öka attraktionskraften i området.

Sedan tidigare har flera små kustsamhällen fått kommunalt va eller va-anslutning till det kommunala nätet via lokal samfällighetsförening.

Så har skett i Borka, öster om Enånger, respektive Skålbo (enbart vatten), norr om Malnbaden i Hudiksvall, och Humlegårdsstrand, nordöst om Söderhamn. Det senare blev Sveriges största privata vatten- och avloppsanläggning. I Långvinds fritidsområde pågår det största projektet på Hälsingekusten att inom ramen för en samfällighetsförening förse ett område med vintervatten, som i dag i huvudsak är ett sommarvattenområde.

Jörgen Bengtson