Skärpt fiskekontroll

Sverige skärper kontrollen av yrkesfisket. Det sker sedan Sverige har fått kritik från EU för att man inte har tillräcklig med kontroller på fisket.

Åtta nya kontrollanter vid Havs- och vattenmyndigheten (HAV) ska sätta makt bakom orden på Ostkusten.

– Det blir fyra i Västervik och fyra här i Luleå, berättar Carina Dagbro för Hudiksvalls Tidning på nätet i dag.

Kontrollerna kommer att öka längs Gävleborgskusten, främst i Norrsundet som är en stor landningshamn för fisket i länet.

När det blir kontroller, vill hon dock inte svara på – det är inget man går ut med information om i förväg.

– Det beror också på hur isläget är. Fiskar man inte så gör vi administrativa kontroller, eller så åker vi dit där det fiskas, säger hon.

Kontrollanterna blir nu mer synliga, men det beror inte på misstro mot fiskarna, försäkrar hon.

– Vi kan inte säga att man fuskar, absolut inte, men vi vill ha en bättre kontroll. Sedan finns det mycket regler kring fisket och ibland kan man göra misstag. Det finns mycket att sätta sig in i och där vill vi hjälpa yrkesfiskarna, säger Carina Dagbro till HT.

Jörgen Bengtson