Nya tag mot sälskador

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) satsar tre miljoner kronor för att utveckla metoder, som minskar skador på fiskredskap och fångster, orsakade av säl.

– Hittills har det varit mycket fokus på att utveckla burar för torskfiske. Under året kommer man att göra försök även med så kallade pushup-fällor för torsk, abborre och sik. I dag används sådana fällor bara för laxfisket, säger Susanne Viker, utredare på HAV, i ett pressmeddelande.

Projektet ”Sälar & Fiske” startade år 1994, för att försöka hitta lösningar på de ökande sälskadorna, som då främst drabbade det kustnära laxfisket i norra Östersjön. År 2004 omvandlades projektet till ett program med en styrelse, där det i dag sitter representanter från Naturvårdsverket, HAV, fiskets organisationer och länsstyrelserna. Det är detta program, som får tre miljoner kronor från HAV i år och fick två miljoner förra året.

Målet är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att minska sälskadorna på fisket. Programmet vill också få ner bifångsterna av säl vid fiske.

Problemen med sälskador finns i hela Östersjön. Det är framförallt tillväxten av gråsäl, som är bekymmer för yrkesfisket.

Gråsälen var tidigare utrotningshotad. I dag finns det cirka 40 000 gråsälar i Östersjön som helhet. Sverige har i flera internationella överenskommelser förbundit sig att låta sälstammen i Östersjön växa till sig.

– Vi säger inte något om hur många sälar som bör finnas. Det viktiga är att minska de skador som säl orsakar fisket och samtidigt se till att bestånden av säl håller sig på en långsiktigt hållbar nivå, säger Susanne Viker på HAV i ett pressmeddelande.

Jörgen Bengtson