Allt tidigare algblomning

Algblomningen i Östersjön är ett växande problem.  Sommaralgblomningen kommer i genomsnitt nära tre veckor tidigare i dag än för 35 år sedan, visar en studie publicerad i tidskriften Biogeosciences. Den tidigare algblomningen beror sannolikt på klimatförändringen, som vi alltså redan märker av i detta avseende.

Underlaget för studien är satellitbilder från 1979–2013. Forskare vid Stockholms universitet och Scripps Institution of Oceanography kan genom analys av bilderna visa att ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) i Östersjön uppträder allt tidigare på sommaren. Ytansamlingarnas tyngdpunkt låg omkring den 8 augusti i början av perioden. Gradvis har tyngdpunkten förflyttats, för att i dag ligga omkring den 19 juli, nästan tre veckor tidigare.

– Ytansamlingarna domineras av den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena. När de driver i land kan de förstöra badmöjligheter och i värsta fall förgifta djur, till exempel har hundar dött. Nu berörs alltså industrisemestern mer än tidigare av dessa obehagliga ytansamlingar, säger Ragnar Elmgren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik samt Östersjöcentrum, Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

I studien har forskarna lagt samman observationer från en rad satelliter med olika känslighet. Genom att jämföra olika satelliters resultat under perioder, då minst två typer fungerat samtidigt, har forskarna kunnat kalibrera satelliterna, så att man fått en tillförlitlig tidsserie på 35 år.

– Resultaten visar god överensstämmelse med observation från fartyg, men då ytansamlingarna är mycket ojämt fördelade över Östersjön ger inte fartygsobservationer någon bra helhetsbild av deras fördelning. För det krävs fjärranalys, företrädesvis med hjälp av satelliter, säger Ragnar Elmgren.

Studien visar även att ytansamlingarna var större under senare halvan av studieperioden än under den första. Forskarna kan dock ännu inte förklara exakt varför ytansamlingarna nu uppträder tidigare.

– Att ytansamlingarna blivit tidigare och större kan dels tänkas bero på att den sorts cyanobakterier som dominerar i ytansamlingarna ökat och dels på att vädret oftare är lugnt så att de flyter upp till ytan. Forskningen som förväntas ge förklaringarna startade när tidsserien ställts samman, och ingår i Stockholms universitets satsning på forskning om ekosystembaserad förvaltning av Östersjön, säger Ragnar Elmgren.

Den allmänna diskussionen om klimatförändringar gäller ofta hur klimatet och därmed naturen kommer att ändras i framtiden.

– Våra resultat understryker att effekter av klimatförändringen inte bara är något som kan hända i en avlägsen framtid, vi kan se dem redan nu, avslutar Ragnar Elmgren.

Jörgen Bengtson