Ökad kamp mot alger

Sverige trappar upp kampen mot algblomningen i Östersjön. Det räcker inte med effektivare reningsverk och hårdare krav på jordbruket. Sverige föreslår därför att övriga länder kring Östersjön ska testa andra tekniska lösningar till havs.

Det handlar till exempel om syrepumpning och muddring. Syftet är att skynda på återhämtningen i havet, säger Anders Alm, departementssekreterare på miljödepartementet till Sydsvenskan.

– Länderna runt Östersjön är olika duktiga. Men de bygger reningsverk och minskar näringsläckaget från jordbruket. Trots det blir situationen inte bättre, säger han.

Förra veckan presenterade Sverige de nya förslagen på ett möte med Helcom, den mellanstaliga Helsingforskommissionen för att lösa miljöproblemen i Östersjön.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev om algblomningen i Östersjön den 10 september, ”Sommar med mycket alger”. Då rapporterade vi att sommaren 2014 blev en säsong med både tidig och utbredd algblomning i Östersjön.

Jörgen Bengtson