Första laddstolpen i Hudik

Hudiksvall får snart sin första laddstolpe för elbilar. Den kommer att stå vid Brandgaraget i centrala Hudiksvall.

Till en början blir laddningen gratis. Men tanken är kommunen ska ta fram ett betalsystem och bestämma avgiftsnivå.

I dag lades också ett medborgarförslag i Hudiksvalls kommunfullmäktige om att Hudiksvall ska bygga upp ett nät av laddstolpar längs riksväg 84 och Europaväg 4. Förslagsställaren vill att kommunen ska anamma den norska modell, som också Jämtland tagit efter.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, gjorde i februari i år en genomgång av laddstolpar längs Hälsinge- och Gästrikekusten, Få laddstolpar på kusten (5 februari 2014).

Då var Söderhamn enda kommun på Hälsingekusten med laddstolpar, två stycken vid Resecentrum. Gävle kommun hade hunnit längst på Jungfrukusten, med två laddstolpar vid Gävle slott och fyra vid Gävle konserthus.

Nordanstig har inga laddstolpar.

Hudiksvall planerar för ytterligare laddstolpar.

– Jag ser det som en självklarhet att ha med det i fortsatt planering av till exempel permanenta pendlar- och långtidsparkeringar på Kattvikskajen mm, svarar Jan Kroppegård, teknisk chef på Hudiksvalls kommun, på frågorna från Hälsingekusten.se i februari.

För biogasdrivna bilar är det fortsatt lika dystert. Tankstället i Söderhamn är försenat och kommer, när det öppnar våren 2015, bara att vara öppet för kommunens egna fordon. Hudiksvall står och stampar på samma ställe sedan år tillbaka.

Ingen kommersiell aktör har heller varit intresserad av att bygga gastankställe på Hälsingekusten, trots att OKQ8 sökte bygglov för detta för sin nya mack vid Medskog.

Jörgen Bengtson