Nytt forskningsfartyg kommer?

Regeringen är beredd att satsa på ett nytt, svenskt forskningsfartyg för att kunna bedriva forskning kring hur havens ekosystem fungerar. Sverige saknar i dag ett forskningsfartyg, som kan följa upp miljösituationen och effekterna av genomförda åtgärder i Östersjön och Västerhavet. Sverige har två stora insamlare av fisk- och miljöfakta i … Läs mer!