Skärgårdsfrågor i valet

Tidningen Skärgården (11/9 2014) har tagit rejäl puls på politikerna i skärgårdsfrågor. Långvind.com redovisar här vad partiledarna för riksdagspartierna tycker i fyra centrala skärgårdsfrågor.

Vi har koncentrerat svaren från Skärgården och redovisar dem för Centerpartiet (C), Folkpartiet liberalerna (FP), Kristdemokraterna (KD), Miljöpartiet de gröna (MP), Moderata samlingspartiet (M), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V).

”Hur ställer du dig till möjligheten att lätta på strandskyddet och bygglovsreglerna i skärgården?
• C: Vi är inte främmande för att genomföra en översyn av strandskyddet.
• FP: Vi vill se en mer flexibel tillämpning av strandskyddet som tillåter mer sjönära bebyggelse i gles- och landsbygd.
• KD: Vi vill att tillåtelse för bebyggelse är normen. Tjänstemännen på länsstyrelsen har för stort tolkningsföreträde.
• MP: Vi vill inte luckra upp strandskyddsreglerna i skärgården.
• M: Vi vill göra strandskyddet mer ändamålsenligt och till exempel se över om man kan utöka dispensmöjligheterna vid landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
• S: Vi är beredda att se över strandskyddslagen ännu en gång om det visar sig att ändringarna inte fungerar som tänkt.
• SD: Vi för gärna ner mer beslutsmakt på kommunal nivå.
• V: Vi vill inte försvaga strandskyddet och bygglovsreglerna.

”Är ni för en översyn och utvärdering av sjöfyllerilagen?
• C: Ja till översyn/utvärdering av lagen.
• FP: Nej.
• KD: Nej.
• MP: Vi har inte tagit ställning.
• M: Ja till uppföljning av lagen.
• S: Finns alltid anledning att utvärdera de reformer som görs.
• SD: Ja.
• V: Ja till uppföljning och utvärdering.

”Vilka åtgärder är ni beredda att vidta för att råda bot på problemet med försämrad post- och paketservice som många öar drabbats av?
• C: Servicegaranti i hela landet så att alla får tillgång till fungerande, grundläggande service på rimligt avstånd.
• FP: Alla ska ha tillgång till posttjänst av god kvalitet.
• KD: Genom tillståndsvillkor och dialog.
• MP: Vi har inga förslag om förändring av uppdraget till posten.
• M: Grundläggande samhällsservice ska fungera i hela landet.
• S: Vi vill ge särskilt stöd till servicepunkter på landsbygden och tjänster som paketutlämning och stöd till handlare och offentliga service- och informationstjänster.
• SD: Öka anslagen i budgeten för att bland annat komma tillrätta med posthanteringen.
• V: Kraftfulla åtgärder behövs för att Posten ska upprätthålla fullgod postservice.

”Vilket är ert bästa löfte till skärgårdsborna?
• C: ”Vi jobbar långsiktigt för att hela landet ska leva.”
• FP: ”Vi lovar att behålla den låga fastighetsavgiften på 7 000 kr om året.”
• KD: ”Politiken ska handla om att utveckla och underlätta, inte att sätta upp hinder.”
• MP: ”Vi satsar på framtiden – miljön, barnen.”
• M: ”Vår viktigaste fråga är att jobben ska bli fler.”
• S: ”Ett paket med åtgärder för att hejda övergödningen.”
• SD: ”Utveckla svensk välfärd, infrastruktur och andra eftersatta områden […] genom en omprioritering i flyktinghjälpen […].”
• V: ”Att vi fortsatt kommer att prioritera grundläggande samhällsservice i hela landet samt ökade miljösatsningar.”

Jörgen Bengtson