Latrinstationer för husbilar

Kustvägen i Nordanstig vill locka fler husbilar och småbåtsägare – med toalettömning och vatten.

Kustvägen är en 75 kilometer lång sträcka, där man här och där skymtar havet, från Mellanfjärden till Sundsvall. Nu startar föreningen Kustvägen ett samarbete med rikstäckande Husbilsklubben och erbjuder latrintömning och färskvatten på fyra platser längs vägen. På dessa stationer ska både bilar och båtar kunna tömma grå- och svartvatten samt fylla på färskvatten.

I dag har husbilsägare tömt latrin i strid med lagen i diken på skogsbilvägar längs Kustvägen.

– Så vill vi inte ha det. Vi kommer att bygga stationerna under oktober och kanske en bit in i november, säger Ulf Broman, ansvar för projekt Kustvägen, till Hudiksvalls Tidning i dag.

Latrinstationerna ska hjälpa till att sätta Kustvägen på kartan. Placeringen gör att även båtägare ska kunna använda dem.

Kustvägen är ett projekt, som pågått flera år och varit uppdelat på tre delprojekt. Det senaste pågår till och med 2014 och omfattar knappt fyra miljoner kronor. Latrin- och vattenstationerna kostar cirka en miljon kronor.

Övriga satsningar är fyra handikappanpassade badplatser med ramp, tre lekplatser samt rid- och vandringsleder som ansluter till Kustvägen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kustvägen: Rullstolsbad utan rullstolar (6 augusti 2014), Kustvägen växlar upp (7 januari 2014), Kustvägen fas tre (8 april 2013), Kustväg får infoskyltar (13 juni 2012), Buskväg blir kustväg? (11 maj 2012) och Kulinarisk kustväg (17 juni 2011). Förutom denna kustväg, finns också planer på en förlängning av Kustvägen från Mellanfjärden till Lönnånger, som vi haft sex artiklar om, senast Stopp för kustvägen (6 april 2014).

Jörgen Bengtson