Tjugo miljoner till Trönö

Landsbygden kämpar för sin överlevnad. I Enångers grannsocken Trönö blir kampen lättare framöver. Trönö hembygdsförening får ett arv på 20–30 miljoner kronor.

Tore och Elsa Larsson från Wij, Trönö, skänker nästa hela sin förmögenhet till Trönö hembygdsförening. Drygt 2,2 miljoner går till Norrala-Trönö församling och några privatpersoner. Resten får hembygdsföreningen. Hur mycket det blir, står klart först när och om parets tillgångar är försålda: skog (600 hektar), tre bostadsfastigheter, Wij fäbodar och aktier.

Bouppteckningen är på drygt 21 miljoner kronor, men det verkliga värdet cirka 30 miljoner. Hembygdsföreningen vill dock inte sälja av skog och fastigheter; de vill bruka dem vidare i paret Larssons anda.

Arvsskiftet har dragit ut på tiden, eftersom det fanns avlägsna släktingar till Elsa Larsson – hon dog 2010 och maken 2013 – som plötsligt dök upp och gjorde anspråk på arvet. Femton av sjutton släktingar accepterade arvet. De två återstående, som inte godtog testamentet, överklagade dock inte makarnas sista vilja. När överklagandetiden hade gått ut, blev nyheten om arvet offentlig, vilket Söderhamns-Kuriren berättar om i dagens tidning.

Paret Larsson stöttade hembygdsföreningen under sin levnad, både med arbete, ting och pengar. Nu lever stödet vidare i en hembygdsförening, som i ett slag blivit en av Sveriges rikaste, därtill i en rik kulturbygd med starka byar, som via hembygdsföreningen lär ta vara på arvet och den stärkta livskraft det ger.

Jörgen Bengtson