El till Njutångersö

Av historiska skäl är få öar och långtifrån alla långa halvöar på Hälsingekusten elektrifierade. Men nu ska Långön, Njutånger, få el.

Långön ligger utanför Iggesund, och den ska nu bli ansluten till allmänna elnätet. En sjökabel kommer att dras norrifrån via Båsfjärden. Länsstyrelsen har gett klartecken till Fortum att gräva ner sjökabel på havsbotten. Arbetet kommer att ske under hösten.

Långön är inte, som man kan tro av namnet, en ö. Det är en lång halvö, som utgör Båsfjärdens södra del.

Bakgrunden till att så få öar – och vissa halvöar – i Hälsinglands skärgård har el, är att de inte har haft bofast befolkning. De större och mer centrala öarna har haft fiskarbefolkning under sommaren, som haft sin boplats i Hudiksvall, Söderhamn eller andra städer söderut. Under en kort historisk parentes har det funnits lots-, fyr- och skolpersonal på ett antal öar i Hälsingland.

Många halvöar med gamla fiskelägen har först i modern tid fått vägförbindelse till yttervärlden. Flera av dessa gamla fiskelägen – som Borkbo, Våtnäs och Karskär i Enånger – har fortfarande ingen anslutning till elnätet.

Jörgen Bengtson