Kustväg 20 minuter snabbare

Kustvägen norrut förbi Sundsvall har blivit 20 minuter snabbare med nya motorvägen och bron. Den knyter därmed samman Höga kusten och Hälsingekusten/Jungfrukusten på ett effektivt sätt.

– Tjugo minuter i högtrafik är tidsvinsten. Det innebär att med den nya vägen med 110 kilometer per timme så ska det ta tolv minuter på nya E 4 och på den gamla 32 minuter, berättar Magnus Lundberg, Trafikverket, för Sundsvalls Tidning (ST) på nätet.

ST har låtit två reportar köra den gamla och nya sträckan. De vittnar om en tidsvinst på 15 minuter. När hastighetsgränsen höjs från 80 till 110 på hela sträckan ska Trafikverkets vinst på 20 minuter stämma.

Den nya E 4:an förbi Sundsvall består av 20 kilometer ny väg, fem trafikplatser och 33 broar. Vägen ska ge en samhällsekonomisk vinst på 200 miljoner kronor per år.

Själva bron över Sundsvallsfjärden är 2 109 meter lång, inklusive anslutningar. Det gör bron till Sveriges fjärde längsta bro, näst längsta vägbro och längsta motorvägsbro. Bron har en segelfri höjd på 33 meter.

Priset på själva bron är 1,5 miljarder kronor, vilket är billigt för en bro av den storleken. En broavgift på 9 kronor för personbilar och 20 kronor för lastbilar ska finansiera bygget. Bron ska vara betald efter 36 år.

Planer på en ny väg förbi Sundsvall har funnits sedan 1950-talet. När nya E 4-bygget väl kom igång i mars 2011 gick det undan. Gårdagens väg- och broöppning skedde nästa ett år tidigare än planerat. Enligt byggplanerna skulle bron öppnas hösten 2015.

Jörgen Bengtson