Kvicksilvertunnor hotar Hälsingland

Under 1950- och 1960-talen dumpade industrin 23 000 tunnor med kvicksilver i havet utanför Sundsvall. Tunnorna hotar Hälsingekusten. En del av tunnorna kan ligga utspridda ända ner till Gotland. Nu hoppas länsstyrelsen i Västernorrland att den kan hitta en lösning till våren 2015, rapporterar Sverige Radio P 4 Gävleborg.

Kvicksilvret i tunnorna kommer från tillverkning av vinylklorid för att göra PVC-plats. De 23 000 avfallstunnorna motsvarar nio ton kvicksilver.

Länsstyrelsen i Västernorrland vill att några av tunnorna ska tas upp och undersökas, för att se om de rostat sönder och om det läckt ut kvicksilver. Men inget har hänt. Länsstyrelsen har genomfört en ansvarsutredning, som pekar mot att det är Akzo Nobel bygglim och Fortum Ljungakraft som är ansvariga. Det är alltså dessa företag, som ska ta hand om tunnorna. Men företagen har nekat till att de är ansvariga.

– Vi har svarat att vi anser inte att Akzo Nobel bygglim har producerat produkten som har genererat det här avfallet som ligger i tunnorna och Akzo Nobel har inte heller dumpat tunnorna i havet, säger Anne-Cathrine Hartmann, informationchef på Akzo Nobel, till Sverige Radio P 4 Gävleborg.

Ärendet är vilande fram till april 2015, när länsstyrelsen ska ha diskussioner med företagen. Det kan bli en lång process. Innan ansvarsfrågan är löst, kommer inte länsstyrelsen att ta hand om kvicksilvertunnorna i havet. Om diskussionerna inte leder nånstans, kan länsstyrelsen ändå besluta att företagen är ansvariga.

Anne-Cathrine Hartmann, Akzo Nobel, vet inte hur företaget skulle hantera det.

– Det vill jag inte spekulera i. Vi måste föra diskussioner med länsstyrelsen först, säger hon.

Under tiden kan tunnorna läcka kvicksilver längs Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson