Skärgårdsarbete på sluttampen

Skärgårdsenheten i Söderhamn jobbar i kapp med tiden. Den han med mycket innan isen började sätta stopp för verksamheten i Söderhamns skärgård.

I november gjorde Skärgårdsenheten invintring av skärgårdsbryggor, vilket inte var så förvånande med tanke på den sena vintersäsongen. Samma månad passade Skärgårdsenheten på att klistra reflexer på sjömärken.

I december kom bastun och relaxrummet på plats i STF vandrarhem Söderhamn Rönnskär. Samma månad hann Skärgårdsenheten med att sätta ut lysprickar vid fyrstenar i skärgården.

Framåt årsskiftet var det isbrytning som blev prioritet i arbete.

Nu kan Skärgårdsenheten börja fundera på vintervila, men arbetet på vandrarhemmet på Rönnskär pågår så länge isläget tillåter.

Jörgen Bengtson