Skärså får kommunhamn?

Fiskeläget Skärså, Norrala, får kommunal gästhamn. Kommunen vill köpa 250 kvadratmeter mark bredvid restaurang Albertina, för att säkerställa och utveckla gästhamnen.

Skärså är i akut behov av ny kaj och brygga. I dag ansvarar Skärså samfällighetsförening för gästhamnen. År 2012 slog föreningen larm om att bryggan var i så dåligt skick att föreningen måste stänga den. Redan sommaren 2011 stod en stängning för dörren. Då hjälpte dock kommunen till att reparera bryggan.

Efter larmet 2012 fick föreningen ett mindre kommunalt bidrag för att reparera bryggan, men grundproblemet kvarstår. Därför är det en öppen fråga hur det går 2014, skrev Långvind.com i en artikel den 6 juli 2013: ”reparation, kommunalt övertagande eller stängning av gästhamnen”.

Nu har vi svaret: kommunen tar över. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden (KUS) vill köpa mark av Skärså samfällighetsförening, stycka av marken och sedan rusta upp kaj och brygga.

Tanken är också att bygga ut gästhamnen med en latrintömningsanläggning.

Skärså, med flaggskeppet Albertina, var Söderhamns näst största besöksmål i somras.

– Gästhamnen är en viktig del för turistnäringen. Därför hoppas vi att fullmäktige godkänner köpekontraktet, säger Lillemor Svensson, ordförande för KUS, till Söderhamns-Kuriren.

Jörgen Bengtson