Julgranens hädanfärd

Vad gör man av julgranen efter jul? Sveaskog har svar på frågan:

– Julgranen, liksom allt biobränsle från skogen, är en del i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Julgranen kan eldas upp i ett kraftvärmeverk och bli grön värme och el. Att återvinna granen är ett fiffigt sätt att dra ett strå till stacken i klimatarbetet, säger Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog.

Frågan ät ställd mot bakgrund av att svenskarna köper tre miljoner julgranar per år. Om de går till återvinning för förnybar energi motsvarar det 30 miljoner kWh. Det är räcker för att försörja 1 200 villor med elektricitet under ett helt år.

Sveaskog ger fem tips vid köp av julgran, som också gäller under tiden den pryder hemmet:

1. Välj en färsk gran.

2. Korta och kapa granen vid behov, eftersom en gran kan ha upp till åtta barromgångar. Barren närmast skottens toppar är årets barromgång. Om de sitter fast är granen fast.

3. Vattna granen rätt och se till att ge den en ny snittyta, även om den inte behöver kortas för att få plats i rummet. Ta bort några centimeter av rotändan.

4. Vattna granen en gång per dag och spreja gärna grenarna med vatten, på samma sätt som man duschar blommor.

5. Återvinn din julgran. Julgranar räknas som grovavfall och ska lämnas till en återvinningscentral i din kommun. Information om var närmaste återvinningscentral finns hittar du på kommunens hemsida.

Jörgen Bengtson