Bättre hamn i Lakbäck

Landhöjningen tvingar hamnar till flyttning eller muddring. Hamnen i Lakbäck, Rogsta, måste få hamnen muddrad, för att få en fullt användbar hamn.

Den gamla fiskehamnen i Lakbäck har blivit för grund. Nu vill samfällighetsföreningen muddra hamnen.

Ytterst är det Länsstyrelsen Gävleborg som avgör frågan.

Lakbäck, med grannbyarna Storsand i norr och Drässviken i söder, är ett av Hälsingekustens mest populära fritids- och permanenthusområden.

Jörgen Bengtson