Hälsingebocken flyttar?

Hälsingebocken, som Gävle kommun har gjort till sin, får kanske en ny plats i Gävle. Vinnarna i en arkitekttävling i Gävle vill att bocken ska hamna närmare Gavleån.

Gavlebocken.jgp

Vinnare är Karavan arkitektur och landskap med bidraget ”Där våra vägar korsas”. Det innebär att det bland annat ska bli fler mötesplatser kring ån och att Gävlebocken kommer närmare ån.

– Bocken är väldigt viktig i staden och vi vill behålla den på Slottstorget men att den får en mer central placering så att den syns även när man rör sig längs å-gatorna och på broarna. Den står närmare ån men på Slottstorget, säger Karin Danielsson från Karavan arkitektur och landskap, till Sveriges Radio P 4.

Juryn säger om det vinnande förslaget:

”Det vinnande bidraget är ett mycket väl genomarbetat förslag, som träffar rätt i en förnyelse av en klassisk stadsmiljö. Förslaget har en välavvägd balans mellan nya moderna inslag och anpassning till den klassiska miljön.”

Det är inte klart om det blir en förflyttning av bocken. Förhoppningen från förvaltningen Samhällsbyggnad i Gävle är att byggstart av den första etappen kan starta 2016.

Samtidigt som starka krafter vill flytta Gävlebocken, vill dess skapare begrava bocken.

Gävlebockens skapare, reklammannen Stig Gavlén, vill förpassa den världsberömda halmbocken till historiens skräphög.

– Det finns de som tycker att det är bra pr att Gävle omnämns i hela världen på grund av bockbränderna. Men pr som bygger på ett eldningsdåd kan inte längre vara bra, skriver Stig Gavlén i en insändare på gd.se.

Han vill begrava bocken för gott efter att den fyllt 50 år 2016.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om Gävlebocken tidigare: Gävlebocken till historien? (17 november 2014) och Gävlebocken till Hälsingland? (8 oktober 2014),

Jörgen Bengtson
Foto: Jörgen Bengtson