Mötesplatser i Söderhamns skärgård

Söderhamns kommun fortsätter sin satsning på att utveckla skärgården. Senaste greppet är att erbjuda konferenser, arbetsplatsträffar eller verksamhetsplaneringar på kommunens anläggningar i skärgården.

– Med havet som kuliss i alla väderstreck står anläggningarna på Rönnskär och Storjungfrun och väntar på att få ta emot er för en annorlunda konferensupplevelse. Även anläggningarna på Klacksörarna och Enskär kan bokas för kick-off och dylikt, skriver Söderhamns kommun på sin webbplats (18 mars 2015).

Skargards-kollage

Kommunen samarbetar även med Stensö camping på fastlandet, för att erbjuda varierande aktiviteter som teambuilding, fiske, tävlingar med mera. På ett hörn finns också privata aktörer, ”som erbjuder det mesta från Ribbåt till en enkel tipspromenad”.

Söderhamn framhållet styrkan med att lägga en konferens, kickoff eller liknande på en ö, för på öarna är det ”lätt att koppla av, lära känna varandra och hitta den rätta sinnesstämningen för kreativa föredrag, idéer, lösningar och mer eller mindre galna uppträdanden framför lägerelden”.

Skärgårdsenheten i Söderhamns kommun har tagit fram grundpaket med boende, mat och transport, som går att komplettera med egna önskemål.

Jörgen Bengtson
Foto: Skärgårdsenheten Söderhamn