Lyft för Ljusne

Den hårt drabbade bruksorten Ljusne ser ut att få ett lyft i och med att Ala sågverk, en av ortens få större arbetsgivare, satsar 150 miljoner kronor på att utveckla sågen.

Ala sågverk ingår i Stora Enso Timber. Personalen väntar på klarsignal på 150-miljonerssatsningen på ny eldningspanna och pelletsfabrik i anslutning till sågverket. Investeringen ska bättre ta tillvara spån och bark, som är biprodukter från sågen.

Satsningen skulle ge många jobb under byggtiden på cirka ett år. Sedan behövs cirka sju nyanställda för att driva pelletsfabriken och ytterligare viss personal för bränslehanteringen.

– Om vi får ett positivt beslut i år så kan vi i bästa fall vara igång under nästa höst, säger Alasågens chef Christer Rosén till Söderhamns-Kuriren i dag.

Beslutet är alltså inte taget än, men Christer Rosén tror att det kommer ett beslut i koncernen i maj.

– Går det här i lås så är det den största satsningen på 15 år här i Ala, säger han.

Ala sågverk har i dag 135 anställda. Sågen producerar 360 000 kubikmeter sågade trävaror per år.

Jörgen Bengtson