Östersjön får forskningsfartyg

Sverige får ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg till Östersjön, Västerhavet och andra svenska vatten.

I torsdags beslutade regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska äga och ansvara för upphandlingen av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. Fartyget ska användas till miljöövervakning och datainsamling för fisket.

Det nya fartyget kommer att ersätta forskningsfartyget Argos, som staten tog ur drift 2011.

– Det är viktigt att Sverige nu får ett eget fartyg och inte längre behöver förlita sig på möjligheten att hyra fartyg från andra länder för att kunna bedriva forskning om fiskbestånden i våra vatten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande den 9 april 2015.

– För att vi ska kunna fatta välgrundade beslut och säkra en god havsmiljö så krävs att vi kan samla in data om miljötillståndet i havet, vilket möjliggörs av det nya fartyget, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) i samma pressmeddelande.

Jörgen Bengtson