Färre dödliga båtolyckor

Fritidsbåtsolyckor med dödlig utgång minskar. Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att antalet dödsolyckor med fritidsbåtar blev lägre januari–juli 2014 än genomsnittet för samma mätperiod 2005–2013.

Femton personer avled under de första sju månaderna 2014. Genomsnittet för samma period 2005–2013 var tjugo personer.

Transportstyrelsen tycker att det är uppseendeväckande att dödsfallen minskade 2014.

– Det är anmärkningsvärt eftersom det varit många båtar ute i det vackra och varma högsommarvädret, skriver Transportstyrelsen på sin webbplats (13 april 2015).

Under juli månad 2014 omkom tre personer medan medelvärdet för juli 2005–2013 är nära åtta personer per månad.

Av de femton dödsfallen januari–juli 2014 var elva drunkning i sötvatten. De övriga fyra drunknade i saltvatten men i hamnar. Det innebär att inget dödsfall inträffade under båtfärd med fritidsbåt ute till havs eller längs kusten, varken i Hälsingland eller någon annan del av Sverige.

Jörgen Bengtson