Badplats i fickan

I dag lanserar Havs- och vattenmyndigheten (HAV) en ny, uppdaterad och mobilanpassad version av Badplatsen. Här får man besked om kvaliteten på vattnet vid cirka 2 500 av Sveriges badplatser. Badplatsen informerar bland annat om det finns problem med alger eller föroreningar.

Badplatsen har funnits i flera år och låg tidigare på Folkhälsomyndighetens webbplats. Den är nu flyttad till HAV:s webbplats och har delvis fått nytt utseende och nya funktioner.

– Vi har bland annat lagt till en kartfunktion om hur du hittar till de olika badplatserna, säger Katarina Vartia, utredare på havs- och vattenmiljöenheten på HAV, i ett pressmeddelande.

Om badvattnet innehåller tarmbakterier kan man drabbas av maginfektioner; algblomning kan ibland avge giftiga ämnen. Därför kontrolleras vattenkvaliteten vid Sveriges badplatser regelbundet sedan flera år. Kommunerna ansvarar för provtagningen och rapporterar sina resultat till Badplatsen.

Många badplatser finns inte med, i Hälsingland till exempel havsbaden i Hölick och Långvind. Och då har Sverige ändå många fler bad med i sammanställningen än vad normen ”EU-bad” omfattar. I Sverige är det bara 444 badplatser, som har cirka 200 badande per dag eller fler och därmed uppfyller kravet på EU-bad.

En badplats kan få betyget ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på nivåerna av tarmbakterier i vattnet.

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar, som visar kvaliteten på badvattnet.

På HAV:s webbplats Badplatsen går det att se hur även mindre badplatser är klassificerade utifrån HAV:s och Folkhälsomyndighetens bedömning. Via kartan klickar man sig fram till rätt badplats eller så söker man på namnet.

– Kommunerna kan även lägga in information om exempelvis hur lång stranden är, om det finns gräsmattor och annan växtlighet. Du får också veta vilken temperatur det var i vattnet vid senaste provtillfället samt om det funnits problem med vattenkvaliteten tidigare år, säger Katarina Vartia.

Steno havsbad

Badplatsen omfattar tio strandbad på Hälsingekusten eller dess omedelbara närhet. Dessa stränder är, från norr till söder: Norrfjärden, Sörfjärden, Hårte, Gräsmaln, Malnbaden, Ankarmon, Stålnäs – Storsands havsbad, Färsjön, Stenö havsbad (bilden) och Vallviks havsbad.

Jörgen Bengtson

Foto: Söderhamns kommun