Följ med på fyrfärd

Fyrarna längs Sveriges kuster har stort symbolvärde. Modern teknik har tagit över mycket av navigationen, men fyrarna betyder fortsatt mycket för sjöfarten. Senaste numret av Sjörapporten, utgiven av Sjöfartsverket, har temat ”Fyrar och fyrleder”.

– Fyrarnas magiska ljussken består trots minskad nautisk betydelse, summerar tidskriften på omslaget.

I tidningen möter vi tekniker som servar fyrar, som är klassiska byggnadsverk och symboler men sedan åtskilliga år använder modern teknik på högsta nivå. Sjöfartsverket tog till exempel solceller i drift redan 1984, för att på så sätt göra fyrar oberoende av elförsörjning från elnätet eller gasdrift.

För släpade teknikerna på gastuber, som vägde 60–70 kilo, först över stock och sten, sedan upp i fyrarna. Nu är det solceller och nickelkadmiumbatterier med en livslängd på 30 år som gäller.

Klassisk navigation till sjöss – med hjälp av fyrljus, fasadljus, bojar och farledsutmärkning – är fortsatt viktiga. Kullens fyr på bilden illustrerar detta. Men andra tekniker har tagit över allt mer. I dag har fartygen modern teknik som radar, AIS och ekolod.Kullens fyrh

Fyrarnas ljus lär dock bestå under överskådlig framtid. Det byggs till och med nya fyrar, där det finns ett nautiskt behov.

Kent Hast, lots i Gävle, uttalar sig i tidningen om fyrljusets förträfflighet dygnet runt.

– Det är en oslagbar optisk referens för att man ligger rätt med fartyget, säger han till Sjörapporten.

Sjöfartsverkets inriktning är att behålla fyrarna som behövs för handelssjöfarten.

Tidningen Sjörapporten går att läsa gratis på www.sjofartsverket.se

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay