Få tömningsstationer i länet

Det finns få tömningsstationer på Jungfruksuten och därmed i Gävleborgs län för avlopp från fritidsbåtar.

Sedan 1 april 2015 är det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toalettavlopp i hav och sjöar. Tömning ska ske i stationer i hamnar. Problemet är att tömningsstationerna (bilden) är så få, både i Sverige som helhet och i Gävleborgs län.

symbol+toalettavfall

Enligt Transportstyrelsen finns tömningsstationer på fyra ställen på Hälsingekusten, Mellanfjärden, Hudiksvall, Sandarne och Söderhamn och bara på två ställen på Gästrikekusten, Axmar och Gävle.

Totalt finns 270 tömningsstationer för landets cirka 100 000 fritidsbåtar med behov av tömning. Sedan förra året har bara antalet anläggningar ökat med 30 stycken till totalt 270 sugtömningsanläggningar.

Transportstyrelsen uppmanar nu båtägare att rapportera brister i tillgången på sugtömningsanläggningar. Enklast är att på in på verkets specialla sida för detta, Brister i avfallsmottagandet,

Jörgen Bengtson