Tropisk natt på Hälsingekusten

Hälsingekusten har haft sin första tropiska natt. Kusten runt Kuggören, Rogsta, hade över 20 grader varmt natten till fredag även när det var som kallast. Därmed uppfyllde norra Hälsingekusten kravet på tropisk natt.

Den tropiska natten var dessutom årets första i Sverige, så Hälsingekusten har placerat sig på väderkartan. Bilden visar hur fiskarkapell på Kuggören – eller Kuggörarna som de sammanvuxna öarna också heter –  såg ut förr i världen.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) mäter kontinuerligt allt som har med väder att göra på ett antal väderstationer i Sverige. Den första mätstationen att registrera en tropisk natt var alltså Kuggören. Där var temperaturen som lägst 22,3 grader under ett dygn.

Kuggoren kapellVanligen kommer tropiska nätter senare i juli och i augusti men långtifrån varje år. Förra året hade Sverige 22 tropiska nätter, då minst en SMHI-station i Sverige noterade tropisk natt. De två somrarna dessförinnan (2013 och 2012) förekom däremot inga tropiska nätter.

Att tropiska nätter uppträder vid ett vindpinat ställe i yttersta havsbandet, som Kuggören, har sin förklaring.

”Tropiska nätter inträffar mestadels över hav, vid kusten eller vid de stora sjöarna. Förklaringen till detta är att under perioder med soligt och varmt väder dagtid lagras värme i vattnet, som avges under natten och håller uppe nattemperaturerna. När temperaturen inte understiger 20°C under hela natten kallas det för tropisk natt. Detta fenomen förekommer vanligast när fuktig luft strömmar upp från sydost under senare delen av sommaren. Då är vattnet i hav och sjöar som varmast och den högre luftfuktigheten dämpar utstrålning av värme. I inlandet förekommer därför ytterst sällan tropiska nätter”, förklarar SMHI på sin webbplats.

Jörgen Bengtson
Foto: Sockenbilder