Flink båt på Hälsingekusten

I drygt 40 år gick två turbåtar, ångsluparna Flink 1 och Flink 2, längs södra Hälsingekusten, från Långvind i norr till Vallvik i söder.

– Den 22 maj 1907 gick första turen till Ljusnenäset, som Vallvik hette då. Under kriget blev det nästa stopp i trafiken, men sedan fortsatte den fram till cirka 1948. Flink 1 blev sedan matsal för stuveriarbetarna i Vallvik. Sen såldes Flink 1, blev förlängd tre meter och fick namnet Stångehuvud.

Det berättar Benny Hagström, 68, från Vallvik, Söderala, för Hälsingekusten.se, som i dag träffar honom i Vallvik. Han förestår ett museum i Vallvik över massasulfitepoken, som gick graven 1974. Vallvik har fortfarande massatillverkning, men nu med sulfatmassa och Rottneros som ägare. Rotteros äger huset, där Benny förestår det museum han och andra byggt upp.

Museet ligger i ett av de många arbetarbostäderna signerad stjärnarkitekten Torben Grut, som bland annat ritade Stockholms stadion, med adress Marviksvägen 137. De Grutska husen fick en ovanlig utformning med höga branta sadeltak av schweizisk modell. Bolaget ville sannolikt, genom valet av arkitekt, försäkra sig om bostäder av hög kvalitet, där de anställda skulle trivas. Vallviks fick snart rykte om sig att ha bättre bostäder och högre löner för arbetarna än Ljusne bruk.

Benny HagstromBenny Hagström håller upp en bild av Flink 1 från omkring 1948. Flink 2 gick ett värre öde till mötes: skrotning.

– Flink gick mellan Långvind, Söderhamn, Stugsund, Sandarne, Ljusne, Ala och Vallvik. Hon fraktade folk, mat, gods och post, berättar Benny Hagström, som växte upp i Vallvik och började jobba på bruket som snickarlärling.

En yrkesskada fick honom att byta yrkesbana, lämna bruket och – efter flera konstnärliga utbildningar – sadla om till bildlärare, inredningsarkitekt och egenföretagare. Nu är cirkeln sluten, han är åter i Vallvik och lägger ner mycket arbete på Vallviks museum.

Hälsingekusten.se har gjort en djupdykning i arkiven, som gör att vi kan berätta följande om Flink 1:

Flink 1 byggdes 1868 på Lindholmens varv i Göteborg som passagerarfartyg åt Ångfartygs AB Flink, Söderhamn, och fick namnet Fritz. År 1872 döps hon om till Flink 1. Hon började som ångfartyg (ångslup) men gick 1938 över till motordrift. Namnet m/s Stångehuvud fick hon 1954, då hon började gå i trafik i Bohuslän, på linjen Käringön–Gullholmen–Ellös–Rågårdsvik–Lysekil.

MS_BlekingeEfter flera försäljningar hamnar hon 2009 i Blekinge och får namnet m/s Blekinge. Sedan 2010 trafikerar hon Karlskrona skärgård från Fisktorget på rutten Karlskrona–Aspö–Hasslö–Aspö–Karlskrona. Gamla Flink 1 är i dag som m/s Blekinge Sveriges äldsta passagerarfartyg i drift, enligt fartygsägarens webbplats Baltic Beauty.

text och foto:
Jörgen Bengtson

Foto m/s Blekinge: Baltic Offshore Industrial