Båtskrotning snart inget problem

Bilskrotar finns det gott om. Det är värre med båtskrotar. Men sedan januari i år håller ett nationellt nätverk av båtskrotar på att växa fram. Nu ska man kunna få sin båt skrotad oberoende var man bor i Sverige.

I Stockholm finns sedan flera år en båtskrot på Muskö, Båtskroten i Sverige AB. Den har nu börjat ta emot båtar för skrotning från hela Sverige. På ytterligare några ställen finns motsvarande båtskrotar.

Bakom den rikstäckande båtskrotningen står återvinningsföretaget Stena Recycling AB, båtorganisationen Sweboat och Båtskroten Sverige AB. De arbetar med ett projekt, där målet är ”att bygga upp ett system för återvinning av fritidsbåtar som är tillgängligt över hela landet och som planeras att lanseras hösten 2015”, enligt webbplatsen Maringuiden.se.

BatskrotDetta så kallade utvecklingsprojekt är finansierat av projektparterna samt med anslag från Tillväxtverket och Havs- och vattenmyndigheten.

På webbplatsen Båtretur, som ännu inte är operativ, ska det finnas lokala skrotar eller organisationer som samlar upp båtar för skrotning.

Hälsingekusten.se har inte hittat någon information om hur båtskrotningen kommer att se ut på Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay