Olagligt sälja fisk

Visste du att det är olagligt att sälja fisk, som man som fritidsfiskare fångat i havet?

Det säger lagen, sedan är det en annan sak hur folk i allmänhet ser på denna lag.

Insjöfisk är det fritt att sälja för alla fritidsfiskare, men för havsfångst är det annorlunda.

Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst, för detta krävs en fiskelicens. Den som fiskar utan fiskelicens räknas som fritidsfiskare och får inte sälja fångsten.

Vän av ordning tror kanske att fiskeförbudet bara omfattar fiskar som är hotade, som vildlax, men så är inte fallet. Fiskeförbudet gäller alla arter.

Norsk laxFångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten är det dock fritt att sälja. Det finns dock ett litet kryphål för havsfiske: Den som bedriver fisketurism från fartyg, får sälja fångst utan fiskelicens, så länge inte syftet med verksamheten är att fånga fisk för försäljning. Turismfiske från fartyg som inte har fiskelicens faller därför utanför det yrkesmässiga fisket.

För den som vill fördjupa sig i regelverket, rekommenderar vi Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay